Na terenie Górnego Śląska nie brak ciekawych zamków, które mogą się pochwalić wspaniałą przeszłością oraz piękną architekturą. Jednym z tych obiektów, którym warto się uważniej przyjrzeć, jest zamek w Raciborzu. Co warto o nim wiedzieć? Dlaczego w czasie wycieczki po tym mieście warto poświecić mu nieco więcej uwagi?

Zamek w Raciborzu powstał w miejscu, w którym pierwotnie funkcjonował gród Golężyców. Od 1108 roku zamek ten służył jako siedziba kasztelana, z czasem stał się siedzibą książąt opolsko-raciborskich i raciborskich. W późniejszym okresie był siedzibą opawskich Przemyślidów, a od XVI wieku –króla czeskiego. Z czasem zamek raciborski zaczął pełnić rolę siedziby szlacheckiej. Po 1945 roku stał się własnością państwa. Dziś jest jednym z najważniejszych punktów w programie każdej wycieczki po Raciborzu i wspaniałym przykładem dawnej architektury. Na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas zwiedzania tego obiektu?

Zamek raciborski powstał jako budowla gotycka w miejscu, w którym już wcześniej istniał gród o dużym znaczeniu. W XV wieku wokół murowanego zamku zaczęto wznosić mury obronne, których fragmenty do dziś zachowały się w części zachodniej i północno-wschodniej. Pierwszy zamek przetrwał do XIV/XV wieku, a jego miejsce zajęła nowsza budowla. Jakie elementy zamkowej rezydencji są najważniejsze? Dom zamkowy jako rezydencja władcy oraz kaplica to obiekty najważniejsze, którym turyści zwiedzający zamek w Raciborzu poświęcają najwięcej uwagi.

Gotycka kaplica p. w. św. Tomasza Becketa z Canterbury uchodzi za jeden z najciekawszych obiektów tego typu w kraju. Dwukondygnacyjna kaplica powstała w miejscu starszej, romańskiej budowli sakralnej. Wiadomo, że górna część pełniła rolę właściwej kaplicy, dolna z kolei była wykorzystywana jako sanktuarium. Ponieważ kaplica zyskała z czasem zaszczytny tytuł kolegiaty, istnieje przypuszczenie, iż w dolnej kaplicy przechowywano relikwie św. Tomasza Becketa. Wiemy też, że kaplicę tę ufundował biskup wrocławski Tomasz II. A co z zamkiem? Obecny pałac książęcy zaczął powstawać w miejscu starszej budowli w XIV wieku. W XV-XVI stuleciu został przebudowany, kolejne zmiany związane z jego wyglądem nastąpiły w wieku XVII. Trudnym dla zamku okresem był czas II wojny światowej oraz okres powojenny, kiedy to część zamku zaczęła pełnić funkcję mieszkalną. Rozebrano część budynków, m. in. wozownię, dokonano wielu zmian w wyglądzie zamkowych wnętrz. Na szczęście prace, które zostały tu przeprowadzone w ostatnich latach, pozwoliły przywrócić zamkowej budowli piękny wygląd. Efekt? Dziś zamek w Raciborzu jest ważną atrakcją turystyczną oraz obiektem, któremu turyści bardzo chętnie poświęcają swój czas.

Zamek w Raciborzu to jedna z ciekawszych budowli, jakimi może się pochwalić Górny Śląsk. To jednocześnie bardzo ważny punkt w programie wycieczki dla każdego, kto chce lepiej poznać dzieje tej części kraju. Wizyta na raciborskim zamku będzie dla każdego wspaniałą przygodą, pouczającym doświadczeniem oraz wyjątkową szansą na zapoznanie się z jedną z ciekawszych perełek górnośląskiej architektury.

Śląskie zamki: Racibórz
Śląskie zamki: Racibórz
Śląskie zamki: Racibórz